• Plånbokssmart klimat

    Jag mot engångsartiklar

    Engångsartiklar. En bov för både plånboken och miljön. I teorin är det väldigt enkelt att sluta med dessa, men i praktiken? Ett av bloggens första inlägg handlade om saker som man inte behöver köpa, men som köps ändå, kanske av…