• Plånbokssmart klimat

    Städa naturligt

    Den främsta anledningen till att jag började använda ”skafferivaror” som städprodukter var egentligen inte av miljöskäl, det kom som en bonus. Nej, den främsta var att jag var mitt i min största utrensningsperiod och jag började ifrågasätta varför vi behövde…