• Plånbokssmart livsstil

    Vardagspussel och Trello

    Hur får ni vardagspusslet att gå ihop? Jag tycker det är jättesvårt, men vi försöker så mycket det går att prioritera tid tillsammans och hitta lösningar till att lyckas med det. Att ha bra verktyg för struktur hjälper för att…

  • Plånbokssmart livsstil

    Tid eller pengar?

    Tid är pengar. Eller det kanske snarare är det en fråga, tid eller pengar? För många av oss är tid och pengar två resurser som är begränsade. Har man inte passiva inkomster, så behöver man i de flesta fall byta…